O prelegencie

Pan prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy jest:

  • Prof. dr hab. med. Wojciech Cichy – wieloletni Kierownik I Katedry Pediatrii i Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Autor ok. 500 prac naukowych.
  • Założyciel i Przewodniczący Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy (1992 r.), a następnie Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy.
  • Członek – współzałożyciel ECFS (European Cystic Fibrosis Society).
  • Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego oraz Polskiego Towarzystwa Fenyloketonurii.
  • Wybitny znawca mukowiscydozy, lider krajowych i europejskich badań klinicznych nad tą chorobą.

Pan Prof. dr hab. med. Wojciech Cichy wygłosi wykład dotyczący  Mikrobiota – wszystko w jednym, czy wszystko jedno?