O prelegencie

Pan prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński jest:

 • Specjalistą medycyny sportowej,
 • Przewodniczącym Komisji Antydopingowej w latach 1993-2006 i 2008-2016, byl przedstawicielem Polski w Grupie Monitorujcej Konwencje Antydopingowa Rady Europy (1993-2006).
 • W latach 1984-1992 był kierownikiem Zakładu Medycyny Sportowej w Poznaniu, a od 1992 roku kierownikiem Katedry Medycyny Sportowej tej uczelni (od 2002 roku – Katedry Medycyny Sportu i Fizykoterapii).
 • Profesor i wieloletni rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, przewodniczył zarazem Kolegium Rektorów miasta Poznania.
 • Senator IV i V kadencji.
 • W latach 1975–1999 kierował Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Poznaniu.
 • W 2001 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych
 • Opublikował wiele prac naukowych.
 • Działacz sportowy
 • W latach 1974–2000 byl lekarzem kadry narodowej Polski w hokeju na trawie, w latach 1991–2001 prezes Polskiego Związku Hokeja na Trawie. Wchodził także w skład władz i komisji Międzynarodowej Federacji Hokeja na Trawie oraz Europejskiej Federacji Hokeja na Trawie.
 • Przez dwie kadencje pełnil funkcje przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, wchodzi w skład rady naukowej Instytutu Sportu w Warszawie.
 • W 2001 został konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny sportowej.
 • Przewodniczył Radzie do spraw Kultury Fizycznej przy Prezydencie RP (1993–1995).
 • W latach 1997–2005 zasiadał w Senacie jako bezpartyjny kandydat wybierany z rekomendacji Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 1997 został wybrany w województwie poznańskim, w 2001 w okręgu poznańskim.
 • Brał udział w pracach Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej, był równie przez dwie kadencje członkiem delegacji polskiej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, wiceprzewodniczącym Grupy Chrześcijanskich Demokratów i wiceprzewodniczącym Komisji Kultury, Edukacji i Sportu.

Pan prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński wygłosi wykład dotyczący dopingu w sporcie.