O prelegencie

Pani mgr Monika Gackowska-Lisińska jest:

  • Absolwentką Collegium Medicum w Bydgoszczy na kierunkach: dietoterapia, żywienie w sporcie oraz analityka medyczna, a także licznych kursów obejmujących żywienie w sporcie i dietocoaching. Obecnie w trakcie studiów na Functional Medicine University w Stanach.
  • Autorka licznych artykułów publikowanych m.in. w fachowym magazynie „Food Forum” oraz prasie bydgoskiej.
  • Od lat realizuje szkolenia z „Interpretacji wyników badan laboratoryjnych w praktyce dietetyka”, które pokazują, że brak sztywnych zasad oraz schematów działania tylko indywidualne podejście przynosi wymierne efekty terapeutyczne.
  • Z powodzeniem prowadzi Centrum Dietetyki Funkcjonalnej w Bydgoszczy, gdzie udziela indywidualnych konsultacji żywieniowo–diagnostycznych, opierajżc sie na podejściu medycyny funkcjonalnej (przyczynowe, a nie skutkowe leczenie chorób) oraz evidence–based medicine. Specjalizuje się w chorobach autoimmunizacyjnych oraz metabolicznych.
  • Laureatka II edycji ogólnopolskiego konkursu żywieniowego organizowanego przez Nestlé w ramach projektu Nutrition, Health & Wellness (NHW)

Pani mgr Monika Gackowska-Lisińska wygłosi wykład – Diagnostyka laboratoryjna niedoborów żywieniowych i niedożywienia.
Badania biochemiczne w ujęciu norm funkcjonalnych są praktycznym narzędziem w rękach dietetyka oraz lekarza, które pozwalają na: dobór optymalnej suplementacji, skrojenie indywidualnego planu żywieniowego oraz znalezienie źródłowej przyczyny problemów zdrowotnych.