O prelegencie

Pan dr Tomasz Podgórski jest:

  • Doktorem nauk o kulturze fizycznej.
  • Adiunktem w Zakładzie Biochemii na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
  • Z wykształcenia analityk medyczny. Studia magisterskie ukończył na Akademii Medycznej w Poznaniu. W 2010 roku obronił rozprawę doktorską.
  • Z biochemią jest związany od kilkunastu lat. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce biochemii wysiłku fizycznego, a szczególnie usprawnianiu diagnostyki laboratoryjnej zawodników w celu poprawy ich wydolności i osiągania przez nich optymalnych wyników sportowych.
  • Poszukuje również metod, które maksymalnie ograniczają inwazyjność pobierania krwi.
  • Aktywnie współpracuje ze środowiskiem sportowym różnych dyscyplin.
  • Jest współautorem książki ,,Biochemia…czytasz i rozumiesz’’ wyróżnionej w Konkursie ACADEMIA 2017 w Warszawie.

Pan dr Tomasz Podgórski wygłosi wykład na temat – Diagnostyka biochemiczna w sporcie.