O prelegencie

dr n. med. Michał Jankowski jest:

  • Adiunktem Katedry Chirurgii Onkologicznej CM UMK, Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
  • Specjalistą chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej.
  • Zainteresowania zawodowe to chirurgia nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem przewodu pokarmowego i raka odbytnicy oraz problematyka żywieniowa w onkologii.
  • Obecnie członek Zarządu PTChO.
  • Wiceprzewodniczący Sekcji Onkologii POLSPEN.

Pan dr n. med. Michał Jankowski wygłosi wykład na temat – Żywienie w okresie okołooperacyjnym.