O prelegencie

Pan dr n. med. Marek Kunecki:

 • Dyplom Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi uzyskał w 1981 roku. W 1988 roku został specjalistą IIº chirurgii ogólnej. W 1990 r. obronił pracę doktorską „Ocena wartości wysoce wybiórczej wagotomii i pyloroplastyki w leczeniu wrzodu dwunastnicy powikłanego zwężeniem odźwiernika”
 • W latach 1981-2006 pracował w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Akademii Medycznej w Łodzi. Odbył tam szkolenie z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej, uczestniczył w wielu badaniach naukowych.
  Od 1996 roku jest Kierownikiem Centrum Leczenia Żywieniowego przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi, a od 2006 roku starszym asystentem Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi, natomiast od 2018 jest starszym asystentem Oddziału Klinicznego Żywienia i Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
 • Odbył szereg szkoleń podyplomowych:
  1995 – 2000 – Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. szkolenie i staże w zakresie żywienia klinicznego pod nadzorem prof. Marka Pertkiewicza
  1999 – 2002 – Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, szkolenie i staże w zakresie chirurgii trzustki pod nadzorem prof. Marka Pertkiewicza
  2000 – Chirurgische Universitaetsklinik der RWTH Aachen, Germany, szkolenie i staż z zakresu chirurgii przepuklin pod nadzorem prof. Voelker`a Schumpelick`a
  2005 – Division of Vascular Surgery, New York Presbyterian Hospital, Columbia University, Szkolenie i staż z zakresu chirurgii naczyniowej pod nadzorem Dr Romana Nowygrod`a
 • Uczestniczył także w licznych kursach międzynarodowych:
  1996 – Metabolizm i żywienie kliniczne. European Postgraduate Gastro-Surgical School at the Academic Medical Center of the University of Amsterdam. Metabolism and nutrition
  1998 – Chirurgia laparoskopowa. Département Chirurgie Digestive et Transplantation, Monpellier, France. Prof Jacques Domergue
  2000 – Żywienie kliniczne. Fresenius Kabi Advanced Nutrition Course FRANC’2000, Sigtuna, Sweden.
 • Badania Kliniczne: był głównym badaczem ośrodka w badaniach z udziałem chorych z zespołem krótkiego jelita w latach 2006 – 2012
 • Obecnie obszar zainteresowań naukowych i zawodowych Pana Doktora to żywienie kliniczne (chirurgia przewodu pokarmowego, żywienie kliniczne, kompleksowe leczenie chorych z ostrą i przewlekłą niewydolnością przewodu pokarmowego).

Pan dr n. med. Marek Kunecki wygłosi wykład na temat – Żywienie w powikłaniach onkologicznych.