O prelegencie

Pani dr n. med. Bogda Skowrońska jest:

  • Absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Specjalistą pediatrii, endokrynologii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej
  • Pracuje w Klinice Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego w Poznaniu oraz w Poradni Diabetologicznej dla Dzieci.
  • Jest autorką i współautorką ponad 180 publikacji naukowych i artykułów popularno-naukowych w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.
  • Jej praca doktorska poświęcona była problemowi czynności sekrecyjnej komórek beta wysp trzustkowych u dzieci i młodzieży z nadmierną masą ciała.
  • Dr Bogda Skowrońska jest zaangażowana nie tylko w dydaktykę akademicką, ale również edukację podyplomową. Prowadzi wykłady w ramach obowiązkowych kursów specjalizacyjnych w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

Pani dr n. med. Bogda Skowrońska wygłosi wykład dotyczący Cukrzyca – wyzwanie XXI wieku