O prelegencie
Pan dr n. farm. Mirosław Perliński jest:

  • Absolwentem Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie
  • Ukończył Studia Podyplomowe z zakresu „Żywienie Kliniczne” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  • Posiada wieloletnie doświadczenie w środowisku badań klinicznych z zakresu onkologii
  • Z leczeniem żywieniowym związany od 5 lat początkowo jako manager medyczny w obszarach Onkologii, zaburzeń wzrastania u dzieci oraz alergii pokarmowych
  • Obecnie pełni funkcję Dyrektora Medycznego w Nestle Health Science dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Pan dr n. farm. Mirosław Perliński wygłosi wykład dotyczący – Roli białka w grupie chorych onkologicznych.