O prelegencie

Pan dr Mateusz Wichtowski:

  • Ukończył Pierwszy Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku 2013. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu. Po zdanym Lekarskim Egzaminie Państwowym, rozpoczął specjalizację z chirurgii onkologicznej w trybie rezydenckim w Wielkopolskim Centrum Onkologii, na Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej.
  • Autor i współautor kilkunastu publikacji w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych, autor kilkunastu doniesień zjazdowych na konferencjach i zjazdach towarzystw naukowych polskich i europejskich.

Pan dr Mateusz Wichtowski wygłosi wykład na temat Przesiewowa ocena stanu odżywienia.