O prelegencie

Pani dr inż. Maria Tarapatsky jest:

  • Doradcą żywieniowym, szkoleniowcem, dydaktykiem, analitykiem laboratoryjnym.
  • Doktorat z obroniony w 2012r. na Wydziale Technologii Żywności w Krakowie, dotyczący m.in. zastosowania modyfikowanych enzymatycznie koncentratów białek serwatkowych w technologii żywności.Od 2013 roku realizuje prace naukowo-badawcze na Uniwersytecie Rzeszowskim w Katedrze Bioenergetyki i Analizy Żywności, analityk laboratoryjny w projektach unijnych związanych z oceną jakości produktów ekologicznych.
  • Staże i szkolenia z zakresu HPLC i analizy aminokwasów odbyła w m.in. w USA i Japonii.
  • Tematyka badawcza: pozyskiwanie substancji bioaktywnych z ubocznych produktów przetwórstwa owocowo-warzywnego i zastosowaniem ich w żywieniu i technologii żywności, analiza produktów pszczelarskich: miód i pyłek pszczeli, badanie czynników stymulujących wytwarzanie substancji bioaktywnych w roślinach oraz wpływu tych związków na zdrowie.

Pani dr inż. Maria Tarapatsky wygłosi wykład na temat – Przegląd diet wykorzystywanych w sporcie.