O prelegencie

Pani dr hab. prof. UZ Agnieszka Zembroń-Łacny jest:

  • Absolwentką biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2013 roku profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego i Master of Business Administration WSB w Poznaniu,
  • Autorką lub współautorką ponad 100 prac i publikacji naukowych oraz recenzent wielu renomowanych czasopism zagranicznych.
  • Od lat realizuje projekty badawcze z zakresu immunologii wysiłku fizycznego i stosowania substancji immunomodulujących u osób aktywnych fizycznie oraz wpływu przewlekłego stanu zapalnego na sprawność funkcjonalną osób starszych i osób z przewlekłą niewydolnością nerek.
  • Dr hab. prof. UZ Agnieszka Zembroń-Łacny jest laureatką grantu pobytowego Szwajcarskiego Towarzystwa Naukowego, a także członkinią International Society of Exercise Immunology, European College of Sport Science, International Federation of Sports MedicineInternational Federation of Sports Medicine,
  • Vice-prezes ds. naukowych Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, associate editor Biology of Sport (area of interest: exercise biochemistry) i członkini grupy eksperckiej powołanej w celu opracowania wspólnego stanowiska Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej i Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego dot. „Stosowania suplementów diety i żywności funkcjonalnej w sporcie”.

Pani dr hab. prof. UZ Agnieszka Zembroń-Łacny wygłosi wykład dotyczący Żywienia młodych sportowców.