O prelegencie

Pani mgr Barbara Morawin jest:

  • Pracownikiem Wydziału Lekarski i Nauk o Zdrowiu (Katedra Medycyny Translacyjnej) Uniwersytet Zielonogórski

Pani mgr Barbara Morawin wygłosi wykład na temat – Badania antropometryczne jako metoda oceny stanu odżywienia