KOMITET ORGANIZACYJNY

  • dr n. chem. Krystyna Janowicz
  • dr n. chem. inż. Agnieszka Wiśniewska
  • dr n. o kult. fiz. Ewa Bresińska-Krawiec
  • dr n. rol. inż. Justyna Golińska-Krysztofiak
  • dr n. med. Klaudia Malikowska
  • mgr Dawid Radojewski